ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost MEBIKON bere ochranu osobních údajů velmi vážně. Chceme, abyste věděli, kdy které údaje ukládáme a jak je používáme.

Přijali jsme technická a organizační opatření, abychom zajistili dodržování právních ustanovení německého zákona o ochraně osobních údajů (BDSG), německého zákona o telemédiích (TMG), evropského nařízení o ochraně osobních údajů (DSGVO) a dalších předpisů o ochraně osobních údajů. Dodržování platných zákonů o ochraně osobních údajů podléhá neustálé kontrole našeho pověřence pro ochranu osobních údajů.

Dozorový úřad pro ochranu osobních údajů, který je za nás odpovědný:

Bavorský zemský úřad pro dohled nad ochranou údajů
Adresa sídla: Promenade 27 (Schloss), 91522 Ansbach
Poštovní adresa: Postfach 606, 91511 Ansbach.

Osobní údaje / předmět ochrany údajů

Předmětem ochrany údajů jsou osobní údaje. Podle § 3 odst. 1 spolkového zákona o ochraně osobních údajů (BDSG) se jedná o individuální informace o osobních nebo faktických poměrech konkrétní nebo určitelné fyzické osoby. Patří sem například údaje jako jméno, poštovní adresa, e-mailová adresa nebo telefonní číslo, ale také údaje o používání, například IP adresa.

Poskytování osobních údajů třetím stranám /
Rozsah shromažďování a uchovávání údajů

Pokud u nás zadáte objednávku, shromažďujeme a uchováváme vaše osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném pro vyřízení objednávky nebo plnění smlouvy, zpracování objednávky a následné zpracování záruky a záručního plnění. Za tímto účelem může být nezbytné předat vaše osobní údaje společnostem, které využíváme k poskytování služeb nebo k vyřízení smlouvy. Jedná se například o přepravní společnosti nebo jiné poskytovatele služeb.

Pokud obdržíme vaši e-mailovou adresu v souvislosti s prodejem zboží, použijeme ji k propagaci našich vlastních podobných produktů. Proti jakémukoli reklamnímu použití můžete také kdykoli vznést námitku.

Kromě toho vaše údaje zpravidla nepředáváme třetím stranám. Všechny osoby ve společnosti Degen, které pracují s vašimi údaji, jsou vázány zákonnými předpisy. Pokud nám to však ukládá zákon nebo soudní příkaz, předáváme vaše údaje subjektům oprávněným k přijímání informací.

Právo vznést námitku proti použití údajů

Pokud jsme o vás uložili osobní údaje, můžete kdykoli vznést námitku v souladu s bavorským zákonem o ochraně osobních údajů (§ 17 BayDSG). Zákon o ochraně osobních údajů (čl. 17 BayDSG), můžete kdykoli vznést námitku proti používání vašich údajů. Kromě toho máte za určitých podmínek právo na opravu, zablokování a vymazání námi uložených údajů. Máte právo kdykoli získat informace o námi uložených údajích a účelu jejich uložení.

Google Analytics / Google Tag Manager / Web Analytics

Tyto webové stránky používají službu Google Analytics. Jedná se o webovou analytickou službu poskytovanou společností Google Inc. 1600 Amphitheatere Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Služba Google Analytics používá "cookies", což jsou textové soubory umístěné na vašem počítači, které pomáhají webové stránce analyzovat, jak uživatelé stránky používají. Údaje vygenerované soubory cookie o vašem používání těchto webových stránek budou přenášeny a ukládány společností Google na serverech ve Spojených státech. Vaše IP adresa použitá při návštěvě webových stránek bude uložena pouze v anonymizované podobě (prostřednictvím nevratného zkrácení IP adresy). To znamená, že již není možné vysledovat vaši IP adresu ke konkrétní osobě.

Shromažďování, zpracování a používání údajů společností Google probíhá na základě písemné smlouvy o poskytování údajů o objednávkách mezi společností DEGEN GmbH & Co. KG a společností Google v souladu s ustanovením § 11 BDSG. Shromažďování údajů generovaných soubory cookie služby Google Analytics a souvisejících s vaším používáním webových stránek (vč. vaší IP adresy) společnosti Google, jakož i zpracování těchto údajů službou Google Analytics můžete zabránit stažením a instalací doplňku prohlížeče, který je k dispozici pod následujícím odkazem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Kromě toho můžete vznést námitku proti shromažďování vašich údajů službou Google Analytics kliknutím na následující odkaz. Tím se nastaví opt-out cookie, který zabrání shromažďování údajů službou Google Analytics při budoucích návštěvách této webové stránky. Deaktivace služby Google Analytics

Další informace o ochraně osobních údajů a službě Google Analytics naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google
: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Používáme také Google Tag Manager. Tuto službu lze použít ke správě značek webových stránek. Správce značek Google Tag Manager pouze nastavuje značky - značky jsou kód, který se používá k měření návštěvnosti a chování návštěvníků. Tagy pocházejí z jiných služeb - v našem případě ze služby Google Analytics (viz výše). Google Tag Manager tyto značky pouze spravuje, nenastavuje žádné soubory cookie a neshromažďuje žádné osobní údaje. Pokud bylo sledování deaktivováno, platí to i pro všechny sledovací značky, které jsou spravovány pomocí Google Tag Manager.

Webová analýza

Naše stránky můžete navštívit, aniž byste museli poskytnout jakékoli osobní údaje. Při návštěvě našich webových stránek jsou přesto shromažďovány a ukládány určité údaje. Ukládáme - bez vašeho samostatného souhlasu - pouze přístupové údaje bez osobního odkazu, jako jsou
- webová stránka, ze které nás navštěvujete
- název vašeho poskytovatele internetových služeb
- název požadovaného souboru
Tyto údaje jsou vyhodnocovány za účelem zlepšení naší nabídky a neumožňují nám vyvozovat žádné závěry o vaší osobě.
Údaje jsou vyhodnocovány pouze v anonymní podobě (např.: informaci xy vyvolalo 45 % návštěvníků stránek). To nám umožňuje přizpůsobit nabídku informací zájmům čtenářů.
V případech, kdy získáváme údaje, které teoreticky umožňují vyvozovat závěry o vaší osobě, jako je například IP adresa, jsme se postarali o to, aby nebylo možné je vysledovat k vaší osobě, a to tak, že jsme tyto údaje odpovídajícím způsobem zkrátili.

Tyto webové stránky používají k analýze webu službu Universal Analytics. Jedná se o službu poskytovanou společností Google Inc. ("Google") Universal Analytics používá techniky, které umožňují přístup k informacím již uloženým nebo uloženým ve vašem koncovém zařízení, včetně "cookies" (rozpoznávací technologie). Informace získané prostřednictvím použitých rozpoznávacích technologií o vašem používání této webové stránky (včetně vaší IP adresy) jsou přenášeny na server společnosti Google v USA a tam ukládány. Společnost Google tyto informace použije pro účely vyhodnocování vašeho používání webových stránek, sestavování zpráv o aktivitě na webových stránkách pro provozovatele webových stránek a poskytování dalších služeb souvisejících s aktivitou na webových stránkách a používáním internetu. Společnost Google může tyto informace předat také třetím stranám, pokud to vyžaduje zákon nebo pokud tyto třetí strany zpracovávají informace jménem společnosti Google. Společnost Google nebude spojovat vaši IP adresu s žádnými jinými údaji, které má k dispozici.

Pokud si nepřejete, aby byly informace o vaší návštěvě našich nabídek předávány službě Universal Analytics, máte možnost nainstalovat si do prohlížeče "deaktivační doplněk". Tento doplněk si můžete stáhnout zde. Upozorňujeme však, že v současné době je k dispozici pouze pro prohlížeče Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari a Opera.

Provedli jsme také nastavení, aby služba Universal Analytics vymazala poslední část IP adresy návštěvníků našich webových stránek. To znamená, že ani zde se nám nedostanou do rukou údaje, které by nám umožnily vyvozovat závěry o vaší osobě.
Bez vašeho výslovného souhlasu nebudeme pomocí sledovacích nástrojů shromažďovat nepozorované osobní údaje o vás, předávat tyto údaje poskytovatelům třetích stran a marketingovým platformám ani je spojovat s vašimi osobními údaji (jméno, adresa atd.).

Služba remarketingu Google

Jedná se o služby společnosti Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; dále jen "Google"). Při návštěvě našich webových stránek nebo při nákupu se do souborů cookie ukládají anonymizované údaje o prohlížených nebo zakoupených produktech ("retargetingové" soubory cookie ).

Pokud jsou použity IP adresy, jsou zkráceny tak, abychom z nich nemohli vyvozovat závěry o vaší osobě.

Vaše možnost ochrany

Pokud již tuto službu pro naše produkty dočasně nebo obecně nechcete, můžete ji deaktivovat. Postupujte například podle tohoto odkazu na zásady ochrany osobních údajů v oblasti reklamy společnosti Google(https://www.google.com/policies/technologies/ads/), kde najdete další pokyny. Případně můžete deaktivovat používání těchto souborů cookie velkým množstvím poskytovatelů třetích stran tak, že navštívíte deaktivační stránku síťové reklamní iniciativy (odkaz na http://optout.networkadvertising.org/) a provedete tam příslušná nastavení.

Používání souborů cookie společností Google můžete také deaktivovat stažením a instalací zásuvného modulu, který je k dispozici na následujícím odkazu: https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de.

Nastavení související se souborem cookie můžete zobrazit a upravit prostřednictvím následujícího odkazu:

http://www.google.com/settings/

Google Adwords

Jako zákazník služby AdWords používáme službu sledování konverzí Google, kterou poskytuje společnost Google Inc (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google"). Pokud jste se na naše webové stránky dostali prostřednictvím reklamy Google, používá služba Google Adwords ve vašem počítači soubor cookie ("conversion cookie"). Tyto soubory cookie ztrácejí svou platnost po 30 dnech. Neslouží k vaší osobní identifikaci. Když navštívíte naše stránky, společnost Google a také my můžeme rozpoznat, že byl následován odkaz na naší reklamě. Prostřednictvím těchto údajů se dozvíme celkový počet uživatelů, kteří klikli na naši reklamu.

Vaše možnosti ochrany

Kromě nastavení prohlížeče, které obecně zakazuje automatické nastavování souborů cookie, můžete soubory cookie pro sledování konverzí zakázat také nastavením prohlížeče tak, aby blokoval soubory cookie z domény "googleadservices.com". Další informace o zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete na adrese http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Soubory cookie

Na našich webových stránkách používáme tzv. cookies. Cookies jsou malé soubory, které se ukládají na vašem datovém nosiči a ukládají určitá nastavení a údaje pro výměnu s naším systémem prostřednictvím vašeho prohlížeče. Toto ukládání nám pomáhá navrhnout webové stránky odpovídajícím způsobem pro vás a usnadňuje vám jejich používání, například ukládáním určitých zadání od vás, abyste je nemuseli stále opakovat. Soubory cookie se na konci relace prohlížeče automaticky vymažou z vašeho pevného disku (konec relace) (proto také soubory cookie relace). Existují však také soubory cookie, které na vašem pevném disku zůstávají. Doba jejich platnosti je pro vaše pohodlí nastavena daleko do budoucnosti (několik let). Při další návštěvě je pak automaticky rozpoznáno, že jste u nás již byli a které položky a nastavení preferujete. (tzv. dlouhodobé soubory cookie).

Bez ohledu na nastavenou dobu trvání můžete soubory cookie v prohlížeči odstranit také ručně. Většina prohlížečů ve výchozím nastavení soubory cookie přijímá. Dočasné a uložené soubory cookie můžete povolit nebo zakázat nezávisle na sobě v nastavení zabezpečení. Přijetí souborů cookie není podmínkou pro návštěvu naší online nabídky. Pokud soubory cookie nepřijmete nebo je deaktivujete, nemusí být některé možnosti na našich stránkách dostupné a některé webové stránky se nemusí zobrazovat správně.

YouTube

Tyto webové stránky používají videa a pluginy společnosti YouTube, LLC 901 Cherry Ave, 94066 San Bruno, CA, USA, společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. K tomu je využíván "režim zvýšené ochrany osobních údajů", který nabízí YouTube. Pokud vyvoláte některou z našich webových stránek, která obsahuje video/plug-in YouTube, a pustíte si video, dojde k navázání spojení se servery YouTube. Přitom je na server YouTube odeslána zpráva, která uvádí, které webové stránky jste navštívili.

Pokud se zároveň přihlásíte ke svému členskému účtu YouTube, budou shromážděné informace přiřazeny k vašemu členskému účtu YouTube. Tomu můžete zabránit tak, že se před návštěvou našich webových stránek odhlásíte ze svého členského účtu YouTube.

Další informace o ochraně osobních údajů ve službách YouTube a Google naleznete na následujícím odkazu
: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Facebook

Pokud jste například přihlášeni na facebook.co.uk (facebook.co.uk, provozovaný společností Facebook Ireland Limited Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2 Ireland - "Facebook") a navštívíte naše stránky, váš prohlížeč naváže spojení s počítači Facebooku a údaje týkající se vašeho účtu na Facebooku jsou prostřednictvím vašeho prohlížeče integrovány do našich webových stránek. Facebook zároveň získává informace o vaší návštěvě našich stránek a o obsahu, který jste navštívili (čas a skutečnost, že jste tam byli). Pokud aktivujete funkci sociálního pluginu, např. kliknutím na tlačítko "To se mi líbí" na Facebooku, nebo pokud vytvoříte komentář či využijete jiné funkce nabízené Facebookem, pak jsou vyvolané informace přeneseny na Facebook a tam uloženy pro další použití na vašem účtu na Facebooku a zpracovány podle pokynů Facebooku. Přesný obsah a účel uložení a zpracování vyplývá z vašeho smluvního vztahu se společností Facebook Inc. Tam můžete získat další informace a poučení o použití a vašich právech. Informace o ochraně osobních údajů od společnosti Facebook.
Pokud nejste členem Facebooku nebo jste z Facebooku odhlášeni, je stále možné, aby Facebook získal a uložil vaši IP adresu. Můžete se chránit použitím blokátorů kompatibilních s vaším prohlížečem, například Facebook Blocker.

Dynamické reklamy Facebooku
Tyto webové stránky používají "dynamické reklamy" sociální sítě Facebook, kterou provozuje společnost Facebook Inc., 1601 S. California Avenue, Palo Alto, CA 94394, USA ("Facebook"). To nám umožňuje v budoucnu těmto lidem na Facebooku zobrazovat relevantní reklamy na základě produktů, které si lidé prohlíželi na našich webových stránkách nebo v naší aplikaci.

Za tímto účelem jsou na našich webových stránkách integrovány takzvané "Facebook pixely", které umožňují Facebooku určit návštěvníky naší nabídky napříč zařízeními jako cílovou skupinu pro zobrazování reklamy na Facebooku, takzvané "Facebook reklamy". Pomocí Facebook pixelu můžeme také sledovat účinnost reklam na Facebooku pro statistické účely a účely průzkumu trhu tím, že vidíme a vyhodnocujeme, zda jsou uživatelé po kliknutí na reklamu na Facebooku přesměrováni na naše webové stránky.

Facebook pixel je integrován přímo společností Facebook, když navštívíte naše webové stránky, a může do vašeho zařízení uložit tzv. cookie, tj. malý soubor. Pokud se následně přihlásíte na Facebook nebo navštívíte Facebook, když jste přihlášeni, bude vaše návštěva našich webových stránek zaznamenána ve vašem profilu.

Údaje, které o vás shromažďujeme, jsou pro nás anonymní, takže nám neumožňují vyvozovat žádné závěry o totožnosti uživatele. Údaje však ukládá a zpracovává společnost Facebook, aby bylo možné spojení s příslušným uživatelským profilem. Zpracování údajů společností Facebook probíhá v rámci zásad používání údajů společnosti Facebook. V souladu s tím naleznete další informace o fungování remarketingového pixelu a obecně o zobrazování reklam na Facebooku v zásadách používání dat společnosti Facebook: https: //www.facebook.com/policy.php.

Vaše možnosti ochrany

Můžete vznést námitku proti shromažďování údajů pomocí pixelu Facebooku a proti použití vašich údajů k zobrazení "Dynamics Facebook Ads". Chcete-li tak učinit, můžete navštívit stránku zřízenou společností Facebook a postupovat podle tam uvedených pokynů týkajících se nastavení reklamy založené na používání: https://www.facebook.com/login.php? nebo oznámit námitku prostřednictvím americké stránky http://optout.aboutads.info/ nebo stránky EU http://www.youronlinechoices.com/. Nastavení jsou nezávislá na platformě, tj. platí pro všechna zařízení, jako jsou stolní počítače nebo mobilní zařízení.

Informace o newsletteru a souhlas

Chcete-li se přihlásit k odběru newsletteru nabízeného na našich webových stránkách, můžete se zaregistrovat pomocí našeho formuláře. Používáme takzvaný postup double opt-in. Zde je na vámi zadanou e-mailovou adresu nejprve zaslán potvrzovací e-mail s žádostí o potvrzení. Registrace se stane účinnou až po kliknutí na aktivační odkaz obsažený v potvrzovacím e-mailu. Vaše údaje, které nám předáte, používáme výhradně k zasílání newsletteru, který může obsahovat informace nebo nabídky.

K zasílání newsletteru používáme službu rapidmail. Vaše údaje budou proto předány společnosti rapidmail GmbH. Společnost rapidmail GmbH přitom nesmí vaše údaje používat k jiným účelům než k zasílání newsletteru. Společnost rapidmail GmbH nesmí vaše údaje předávat ani prodávat. rapidmail je německý certifikovaný poskytovatel softwaru pro zasílání newsletteru, který byl pečlivě vybrán v souladu s požadavky DSGVO a BDSG.

Svůj souhlas s uchováváním údajů a jejich použitím pro zasílání newsletteru můžete kdykoli odvolat, např. prostřednictvím odkazu pro odhlášení z odběru newsletteru.

Rádi bychom vás také upozornili, že můžete vznést námitku proti budoucímu zpracování vašich osobních údajů v souladu s právními požadavky podle článku 21 německého zákona o ochraně osobních údajů (DSGVO). Článek 21 DSGVO kdykoli. Námitku lze vznést zejména proti zpracování pro účely přímé reklamy.

Kontaktní formuláře

Můžete nás kontaktovat prostřednictvím kontaktních formulářů na našich webových stránkách. K tomuto účelu potřebujeme vaše pohlaví, jméno, název společnosti, adresu společnosti, e-mailovou adresu a případně telefonní číslo. Tyto informace jsou uchovávány pouze pro účely zpracování kontaktu, tj. zpracování vaší žádosti a příslušné komunikace.

Vaše údaje budou po vyřízení vaší žádosti vymazány, pokud archivace není vyžadována zákonem nebo není nezbytná pro plnění smlouvy nebo pro účely právní obrany. Archivace se provádí nejdéle po zákonem stanovené doby nebo do promlčení případných nároků vůči nám. Vaše zákonná práva na informace, opravu nebo vymazání údajů zůstávají nedotčena.

Údaje nebudou předávány třetím stranám ani porovnávány s údaji shromážděnými jinde.

Právo na informace a odvolání

Informace o údajích, které jsme o vás uložili, můžete kdykoli získat zdarma, aniž byste museli uvádět důvod. Námi shromážděné údaje můžete kdykoli zablokovat, opravit nebo vymazat. Svůj souhlas se shromažďováním a používáním vašich údajů můžete také kdykoli odvolat bez udání důvodu. Za tímto účelem se obraťte na výše uvedeného pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti Degen GmbH & Co. KG.

Jsme vám kdykoli k dispozici, abychom vám zodpověděli jakékoli další dotazy týkající se našich zásad ochrany osobních údajů a zpracování vašich osobních údajů.

Upozorňujeme, že předpisy a postupy v oblasti ochrany osobních údajů, např. u společnosti Google, se mohou neustále měnit. Proto je vhodné a nutné sledovat změny právních předpisů a postupů společností, např. společnosti Google.

Otázky a připomínky

V případě dotazů, návrhů nebo připomínek týkajících se ochrany údajů se obraťte na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů:

Christo Kohnke, datenschutz@mebikon.de nebo tel. 0911/956668-30.